Wezuwiusz

Jedyny aktywny wulkan na kontynencie europejskim jest niezaprzeczalnym symbolem krajobrazu Zatoki Neapolitańskiej. Według ostatnich pomiarów, jego wysokość wynosi 1281m n.p.m., głębokość krateru 300m, średnica - 700m. Sława Wezuwiusza jest związana z jego wybuchem w 79 r n.e., podczas którego zostały zasypane warstwą pumeksów, lapilli, popiołów i innych materiałów erupcyjnych Pompeje, Herkulanum i Stabie. Na krawędzi pozostałości starego stożka zwanego Monte Somma znajduje się obecnie obserwatorium wulkaniczne.
Stoki masywu Wezuwiusza są od 5 czerwca 1995 objęte kompleksową ochroną jako park narodowy. Ma on na celu nie tylko ochronę żyjących tam gatunków roślin i zwierząt oraz unikatowych w skali europejskiej form geologicznych ale również stanowisk archeologicznych i tradycyjnych sposobów wykorzystania gospodarczego stoków wulkanu.
Z góry niepowtarzalny widok na Zatokę Neapolitańską.
Agata Iwanowska Paciolla      Vico Paradiso alla salute 12      80136 Napoli , Italia

Tel. domowy: +39 081 544 57 27       Tel. komórkowy: +39 333 719 14 63       Fax: +39 081 214 42 45       e-mail: iwanowska@przewodnikkampania.com