Pola Flegrejskie

Nazwa „pola flegrejskie” pochodzi od greckiego słowa "gorejący" i odnosi się do wulkanicznej aktywności tego obszaru. Teren pól charakteryzuje się niskimi i żyznymi wzgórzami (pokrytymi roślinnością), oraz obecnoścą małych jeziorek i malowniczych zatoczek. Na szczególną uwagę zasługuje Solfatara - aktywny krater wulkaniczny, zupełnie odmienny od ogólnie znanych wulkanów. Jest to rozległe pole w zagłębieniu, na którym łatwo ujrzeć kałuże gorącego błota, czy wrzące piaski. Nad całością unosi się intensywny zapach siarki, który w wietrzne dni dociera aż do Neapolu.
Agata Iwanowska Paciolla      Vico Paradiso alla salute 12      80136 Napoli , Italia

Tel. domowy: +39 081 544 57 27       Tel. komórkowy: +39 333 719 14 63       Fax: +39 081 214 42 45       e-mail: iwanowska@przewodnikkampania.com